www.goulooze.com
Hulpbijlevensvragen > Keuze-problemen > Blijven werken na komst kind
Blijven werken na komst kind

Het blijven werken na de komst van het 1e kind is een emotionele beslissing die veel te maken heeft met je eigen opvoeding en hoe je vond dat het thuis in het ouderlijk gezin is gegaan.Heb je zelf voldoende aandacht gehad of wil je nu je eigen kind a.h.w. meer aandacht geven of beter begeleiden dan je zelf vroeger hebt gehad aan begeleiding?
Veel echtparen komen dan met de prangende vraag is het slecht voor mijn kind direct naar een creche of kan ik beter half time gaan werken of beide echtelieden 4 dagen werken met grootouders als de vaste oppas een paar dagen.
Veel van deze vragen hebben een diepere achtergrond.In deze gesprekken komen die achtergronden aan de orde en gaan we de emoties de juiste plaats geven in dit keuze-moment.
Hulpbijlevensvragen | Arthur K. Goulooze | Bevelandselaan 9 | 1181 JL Amstelveen | Telefoon: 020 6433422