www.goulooze.com
Hulpbijlevensvragen > Keuze-problemen > Onmogelijke dilemma's
Onmogelijke dilemma's

Dit lijkt qua aanpak erg op de 'onmogelijke keuzes' alleen het verschil is dat bij dilemma's nog niet direct een keuze verlangt wordt cq noodzakelijk is.
Dit maakt het ook sluipender en speelt daardoor meer op de achtergrond hetgeen kan maken dat e.e.a. verborgen blijft. We gaan in de gesprekken uiteraard e.e.a. naar de voorgrond halen en laten vooral de beslissing liggen bij  degene die hem moet nemen. Zelfs of er een beslissing genomen moet worden, is dan de vraag.
Dit gebeurt in luisterende, begripvolle gesprekken met coaching als voornaamste bestandsdeel.
Hulpbijlevensvragen | Arthur K. Goulooze | Bevelandselaan 9 | 1181 JL Amstelveen | Telefoon: 020 6433422