www.goulooze.com
Coaching 30 min. (+ 20 min. indirecte tijd) in principe naar draagkracht met minimum van 65,- euro exclus. btw

Mediation 60 min. ( + 40 min. indirecte tijd) 120 euro exclus. btw

Voor Bedrijven gelden dezelfde bovenstaande tarieven met een opslag van 25 %
Het Aantal gesprekken Coaching en Mediation alsmede de Duur van de gesprekken in overleg.
Arthur K. Goulooze
Institute of Human Relations BV
coach-psycholoog
mediator
Lidmaatschappen (o.a. N.I.P., LVE, N.V.P.,N.V.R.G.,NVVP)
 
BEVELANDSELAAN 9     (ruime parkeer-mogelijkheid)
1181 JL    Amstelveen  (vlak over de grens nabij A'-dam -Buitenveldert)
 
Tel.: 020 - 6433422
                      www.goulooze.com
 
ROUTE BESCHRIJVING   (11 min. gelegen van Schiphol ; 12 min van Leidseplein)
De gesprekken bij hulpbijlevensvragen.com zijn bestemd voor mensen die in het dagelijkse leven goed funktioneren, geen behoefte hebben aan psychotherapie, dwz niet lijden aan psychisch invaliderende klachten.
 
Iedereen maakt wel eens een moeilijke periode door in zijn leven.Zo kunt u te maken krijgen met een lastige keuze op uw werk of in uw relatie, zit u even in een moeilijke fase in uw leven of ontmoet u even weinig begrip om u heen dan wel groeien de conflicten boven uw hoofd of wordt u gedwongen om een onmogelijke, zwaarvallende beslissing te nemen op uw bedrijf of prive met uw partner en/of kinderen.
 
Voor diegene die verkeerde beslissingen maken, helaas nog niet tot hun recht komen gezien hun talenten of capaciteiten, voor hen die een verkeerd zelfbeeld hebben gekregen vanuit het verleden en vanuit een selffulfilling prophecy, dit steeds herhalen waardoor men kansen mist of laat liggen, te vroeg of te laat aktie ondernemen of meer met zichzelf bezig is dan met anderen zodat er ook geen goed contact-gevoel ontstaat, voor diegene zijn deze gesprekken bedoeld.
 
Hulpbijlevensvragen biedt coaching, mediation en past alle mogelijke gespreks-methoden en technieken toe om op het gebied van 6 levens terreinen tot een antwoord te komen maar ook tot een nieuwe impuls tot ontwikkeling te komen waardoor u in een andere, betere levensfase komt of door een dal heen bent of met het juiste antwoord wat u dan zelf heeft gevonden opeens het geluk gaat vinden of een nieuwe baan  bemachtigt die tot dan toe onbereikbaar was of opeens de geschikte partner vindt.
 
Wat aan methoden en techniek goed is voor mensen met validerende psychische klachten (zie www.goulooze.com) kan nog beter toegepast worden voor goed funktionerende mensen zonder diepgaand psychisch lijden. 
De Methode van  Coaching/ Mediation met o.a. het mentaliseren.
 
Door in het script van uw leven te duiken, komen er meer herinneringen naar boven en zult het u lukken om meer verbanden te leggen wat betreft uw eigen wensen en verlangens maar ook uw eigen motieven door de jaren heen.
 
Met een zekere afstand naar jezelf kijken verhoogt uw distantie waardoor u beter kunt reflecteren op wat belangrijk en essentieel is in uw leven.
Het voelen, doen en denken komt daarbij meer op 1 lijn te staan en komt meer onder uw invloed.
Dit eenmaal eigen gemaakt in een korte serie gesprekken ga je meer voelen wie je werkelijk bent,
wie je werkelijk wilt zijn nu en met betere doelstellingen voor de nabije toekomst. Tegenvallers en valkuilen zullen dan beter herkenbaar zijn voordat ze uw leven negatief kunnen beinvloeden.
De ontdekkende gesprekken komen voort uit de bovenstaande methode door nadruk te leggen op het maken van keuzes en de te nemen beslissingen daarna gevolgd door eventuele te nemen stappen en het veranderen van je levenshouding.
 
Daarbij houden we steeds in de gaten:
  • de overeenkomst met het levens-script
  • verbanden leggen vanuit de bottomline van uw leven
  • met zekere distantie over uzelf kunnen praten/ reflectie!
  • connectie maken tussen voelen-denken-doen
Voorts zijn er andere gespreks-modellen die we toepassen bij verkeerde partner-keuzes
of bij echtpaarrelatie gesprekken (narratieve systeem- benadering)  dan wel bij werk-problematiek .
 
Bij de conflicten passen we mediation toe, veelal werkt bij keuze-problematiek een non-directieve aanpak en bij aanpassings-problemen doen we een mix van directieve adviezen in de trant van denken, durven doen.
 
Zingevingsproblemen vereisen de grootste zorg m.n. om de principiele vragen omtrent leven en dood.
 
Daarbij gaan we kort terug naar de geschiedenis van de motieven van waaruit iemand heeft geleefd en de drive in zijn leven die iemand altijd heeft gevoeld. Is dit weer te herstellen of zijn we toe aan een andere drive die hoort bij een nieuwe levensfase? Alle psychologische technieken en modellen die wetenschappelijke bewezen effect hebben, zullen worden aangewend.
Als intaker bij het Multidisciplinaire Instituut voor Psychotherapie (IMP) in Amsterdam begonnen in de jaren zeventig van de vorige eeuw, kreeg ik uitgebreid zicht op alle stoornissen en symptomen die we in Nederland hebben in alle lagen van de bevolking. Het Instituut had wel 300 medewerkers dus je leerde veel collega's kennen.
 
Begin jaren tachtig gingen we het land in met de psychotherapie en kreeg elke GGZ of Riagg een afdeling psychotherapie in zijn maag gesplitst tot meer en minder genoegen van de medewerkers.
 
Veel onderlinge conflicten maar ook veel nieuwe uitdagingen volgden in de jaren erna.
 
Toen kwam de opkomst van de zelfstandig gevestigde eigen praktijken vanaf halverwege de jaren 80 tot nu aan toe.
Vanaf 1985 werkte ik afwisselend met vrijgevestigde psychiaters samen in een praktijk in Amstelveen, daarna gingen we samenwerken met 1e lijns psychologen.
Altijd hebben we het contact met de huisartsen primair gesteld, zelfs bij 3 huisartsen praktijken zijn we wekelijks aanwezig om op locatie te werken.
 
Jarenlang als klinisch psycholoog werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg, ging ik mij interesseren voor de meer gezonde mens die op hoog nivo zijn verantwoordelijke werk doet en zijn vak uitoefent, met af en toe een hulpvraag zonder dat er sprake is van psychisch lijden.
 
Voor deze groep mensen hebben we hulpbijlevensvragen.com opgericht en stellen we onze mensen-kennis en klinische blik in dienst van deze nieuwe doelgroep, de gezondere mens.
 
Als er 1 ding is wat ik heb geleerd de afgelopen jaren dan is het wel de filosofie dat je voor veel moet knokken in het leven, niets komt je echt aanwaaien en daar wil ik graag een kleine bijdrage in leveren mensen daarbij te helpen denkend aan werk-problemen, zingevings-problemen, verkeerde partnerkeuzes, relatie-problemen en verdere conflicten van welk soort ook maar alsmede met aanpassings-problemen met coaching en mediation als ook met mentaliseren.
 
De website www.goulooze.com is voor diegene met duidelijk psychisch lijden, een verwijzing van de huisarts is dan nodig.
 
De website www.hulpbijlevensvragen.com is voor de gezondere mens die overigens goed funktioneert zonder psychisch lijden, die ook geen psychotherapie nodig heeft maar in geval van werkproblematiek, zingevingsproblemen, relatie-problematiek, aanpassingsproblemen, keuze-problemen en/of conflicten ( zie Home pagina voor gedetailleerdere beschrijving), meer gebaat is bij coaching en mediation.
 
M.i. is het een voordeel als coach of mediator een psycholoog te zijn omdat je ook op het grensgebied tussen boven beschreven verschillende groepen mensen, de psychologische vaardigheden en inzichten kan toepassen in dienst van de klient. Mocht iemand onverhoopt toch blijkt wel psychisch lijden te hebben, kan alsnog in overleg verwezen worden  naar de verzekerde hulp (www.goulooze.com).Uiteraard is dit niet de bedoeling en kan juist een psycholoog zijn technieken gebruiken om iemand in zijn kracht te houden en meer de nadruk te leggen op iemands gezondere eigenschappen (bijv. humor, spontaniteit, levensvreugde, ik-sterkte etc).
Hulpbijlevensvragen | Arthur K. Goulooze | Bevelandselaan 9 | 1181 JL Amstelveen | Telefoon: 020 6433422