www.goulooze.com
Hulpbijlevensvragen > Relatie-problematiek > Echtpaar problemen
Echtpaar problemen

Echtpaar problemen kunnen vele vormen hebben, van uit elkaar gegroeid zijn langzamerhand tot ontdekken toch niet bij elkaar te horen of een andere ontwikkeling ondergaan hebben na een ziekte, een overlijden van een kind of gewoon door een verschillende levensloop.
Als er geen relationeel of individueel psychisch lijden aan ten grondslag ligt, komt het in aanmerking voor coaching.
We gaan de geschiedenis van de relatie doornemen en kijken waar een ommekeer heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hoe heeft de relatie niet meer aan de begin verwachtingen kunnen voldoen?
Wat daaraan te doen of zijn beide individuen beter af met uit elkaar te gaan voor zichzelf of voor de eventuele kinderen?
We nemen het door in een beperkt aantal gesprekken van hoogstens 4 a 5 keer.

Praktijk voorbeeld


Twee echtelieden die beide een eerdere relatie achter de rug hebben met gezamenlijk 5 kinderen melden zich aan met het probleem van het samengestelde gezin m.n. op vakanties en tijdens de feestdagen. Hoe houdt men vrede want het kan heftig ontaarden in driftbuien, woede-uitbarstingen en vooral veel verdriet wat de relatie die eigenlijk heel goed is, dreigt te schaden. Ik nodig eerst de kinderen van het ene gezins-systeem uit en dan dat van het andere gezins-systeem waarna we het gehele gezin samen treffen. We kijken waar de kracht zit, de coping mechanismes en of de humor nog aanwezig is. We gebruiken een oefening uit de systeem-benadering door alle leden van het gezin te laten zeggen in de spreekkamer op welke fysieke afstand men zich voelt ten opzichte van de anderen en daarna wat de fysieke afstand is wat men graag zou willen voelen. We nemen een digitale foto van beide en vergelijken alle foto's met elkaar en bespreken ze. Dit gaf zoveel ontspanning dat dit het begin aangaf om meer met elkaar te gaan praten in plaats van over elkaar te praten.In totaal 5 consult gesprekken wezen hen de weg.


Hulpbijlevensvragen | Arthur K. Goulooze | Bevelandselaan 9 | 1181 JL Amstelveen | Telefoon: 020 6433422